Poängberäkningar utmärkelser

Maria Karlssons Vandringspris
Årets mest allroundmeriterade hund

I form av ett kopparmått med tillhörande pärm.
Vandringspriset delas ut på årsmötet.

Staturer:

° Vandringspriset tilldelas den hund som under kalenderåret erhållit högst poäng enligt poängskalan.

° Endast det bästa resultatet inom varje tävlingsgren får tillgodoräknas som merit. Minst tre tävlingsgrenar ska ingå. Meriterna ska intjänas på svenska officiella prov och vara styrkta i form av kopia ur tävlingsbok eller domarkritik.

° Föraren ska vara medlem i Sävsjö Brukshundklubb.

° Priset tillfaller alltid den hund som lyckats erövra det fyra gånger.

° Priset tilldelas hunden, oavsett förar- eller ägarbyte.

° I det fall priset tillfaller någon för alltid kommer klubben att anskaffa ett nytt kopparmått och på detta sätt låta priset vandra.

° Hundägaren ska själv till Sävsjö BK:s tävlingssektor insända styrkt meritförteckning för 1 januari.

° Ägaren till vinnande hund ansvarar för att priset tillsammans med åtföljande pärm senast den 5 januari påföljande år återlämnas till tävlingssektorn i välvårdat skick. Fotografi på hunden med namn och meriter ska vara insatt i pärmen.

° Dessa staturer kan ändras av Sävsjö BK:s styrelse.

 °Tillägg av tävlingsgrenarna rallylydnad, freestyle samt ändring av utställningsterminologi, räddningshundsprov och poängberäkning agility + hoppklass gjorda november 2011. Ändring av poäng avancerad klass rallylydnad gjord dec 2016.

            Ändring av lydnaden pga. nya klassbenämningar år 2018.Poängberäkningar

Bruksprov spår, sök, rapport, skydd
var gren för sig, för deltagande utan poäng (spruckit) 1 p


Klass        godkänd    uppflyttad    1:a-placering
Appell        13                       20        + 1
Lägre         18                       25        + 2
Högre        23                       30        + 2
Elit             28 cert/certp       35        + 4
Championat + 20      SM-start + 5    SM-placering 1–10 + 10

Lydnadsprov

Lydnadsprov                     3:e pris         2:a pris         1:a pris         1: placering

 

Startklass                            5                    7                    12                  +1p

 

Klass 1                                7                    13                  17                  +2p

 

Klass 2                                10                  16                  22                  +3p

 

Klass 3                                15                  23                  27                  +4p

 

Championat + 20p              delt SM+5p   plac SM+10p   (1-10 plac)                       

 

LP +5p (endast ett får tillgodoräknas)

 

 

Rallylydnadsprov
Klass              70–79 p    80–89 p    90–100 p    vinst      uppflyttning

Nybörjare             1                  3                    7                + 1         +3

Fortsättning         3                  7                   10               + 2         +5

Avancerad           7                14                  18                + 3         +10

Mästarklass       12                18                  25                + 5        

Rallylydnadsmästare/championat +20 p

Agility och hoppklass
Klass    ej diskad    placering 6–10     placering 2–5        1:a-placering      kval
1                2                5                                   8                           10   
2                3                8                                 10                           12                         5
3                4              10                                 12                           15                        7

Championat +20 SM-start +5     SM-palcering 1–10 + 10 Cert 25 p ink placeringspoäng

 

Freestyle och Heelwork to music
Klass              10–18,4 p    18,5–22,4 p    22,5–30 p    1:aplacering     

1                           5                       7                    13                   + 2     

2                          7                      10                   16                   + 3      

3                        10                     15                    23                   + 4    

FSD 1/HtM2 + 7 p, FSD 2/HtM2 +10 p, FSD 3/HtM37Freestylechampionat + 20 p.

Utställning
BIS plac SKK                  30
BIG plac SKK                 25
BIR specialklubb            20
BIR                                 18
BIM                                15

C.I.B med plac före cacibhund                   14
CK i champklass med plac före certhund 11
Cert                                        10
CK                                           8
R-cert                                    10
Championklass utan CK         5
Excellent                                 5
Very Good                               2

SEUCH +20p

Bevakningshundprov

Ej gokänd:      10

Godkänd:        25
Räddningshundprov
var gren för sig
Prov                      ej godkänd    godkänd
Anlagstest                        2             5
SBK 1                              3             7
SBK 2                              5           15
SRV-prov                       10           25
Hundförarutbilning                        10
Funktionskontroll             5           20

Vallhundsprov
Godkänt lokalprov 20
                               3:e-pris    2:a-pris    1:a-pris    1:a-placering
Öppen klass                   22        23            25        + 1
Segrarklass                    27        28            30        + 2
Certp öppen klass          35
Certp segrarklass           40
Championat + 20 SM-start + 5      SM-placering 1–10 + 10

Viltspårprov
Godkänt anlagsprov 5
                           3:e-pris        2:a-pris    1:a-pris    1:a-pris HP
Öppen     klass        8              10             15               + 1
Championat + 20, SM-start + 5,  SM-pacering 1–10 + 10

Jaktprov
                                 3:e-pris    2:a-pris    1:a-pris    1:a-pris HP   
Drivande hund               10        13            20            + 2
Unghund/nybörjare         7          9            12             + 1
Öppen klass                  10        12           15              + 2
Elit/segrarklass             15         20           25              + 2
Championat + 20  SM-deltagande + 5    SM-placering 1–10 + 10

Drag
                               Plac 5–10    plac 2–4    plac 1
Nordiskt enspann      10                    15        20
Championat + 20 SM-deltagande + 5 SM-placering 1–10 + 10

Följande poäng får endast läggas till, räknas ej som tävlingsgrenar
                                ej godkänd    godkänd
Korning exteriördel    + 1               + 5
Korning mentaltest    + 1               + 15

MH genomfört            + 10
MH med skottprov kolumn 1–2     + 15

HD-röntgen ua + 2
AD-röntgen ua + 2

Ögonlysning  + 2  får räknas obegränsat antal gånger, dock högst en gång per år.

Har din hund deltagit i officiella prov som inte finns med här ovan, anmäl detta i god tid till styrelsen.
       

Poängberäkning Årets hund

Årets Lydnadshund

Tre resultat intjänade på svenska officiella prov räknas. Vid lika poäng räknas högsta domarpoäng. Inga poäng för 0 pris.

Klass        3:e-pris    2:a-pris         1:a-pris
1                        1              2             3
2                        2              3             4
3                        3              4             5
Elit                     4              5             6

 

Årets Rallylydnadshund

Tre resultat intjänade på svenska officiella prov räknas.

Klass              70–79 p    80–89 p    90–100 p    vinst      uppflyttning

Nybörjare             1                  3                    7                + 1         +3

Fortsättning         3                  7                   10               + 2         +5

Avancerad           7                14                  18                + 3         +10

Mästarklass       12                18                  25                + 5        

Rallylydnadsmästare/championat +20 p

Årets Brukshund
Tre resultat intjänade på svenska officiella prov räknas. Vid lika poäng räknas högst domarpoäng. Inga poäng för ej godkänd.

Klass        godkänd    uppflyttad    certpoäng    cert
Appell        1                4
Lägre        3                 6
Högre        5                8
Elit             6                                           10        15

Årets Agilityhund
Åtta resultat intjänade på svenska officiella prov räknas.

Placering    Klass 1    Klass 2    Klass 3
1                         9        10           12
2                         8          9           10
3                         7          8             9
4                         6          7             8
5                         5          6             7
6                         4          5             6
8                         2          2             2
9                         1          1             1
Placering tio och nedåt 1 poäng, alla klasser
felfritt lopp= = hinderfel + = tidsfel = + 2
Uppflyttningspinne + 3
Cert + 10
Championat + 15
Kval till SM + 20
SM-placering 1–3 +40, placering 4–10 +10

Reglerna framtagna och godkända av styrelsen november 2011.