Tävlingskalender 2017

7 maj, söndag. Brukstävling spår: Elit

2 juni, fredag Lydnadstävling: Start, 1,2,3

6 juni, tisdag Rallylydnadstävling N, F, A, M.

13 augusti ,söndag Brukstävling, sök, Lägre- högre och elitklass.

26 november, söndag. Lydnadstävling: Start, 1, 2,3. Atomhallen inomhus. 

 

Anmälan ska göras via Svenska Brukshundklubbens hemsida: www.sbktavling.se
Tänk på att anmälan ska vara klubben tillhanda senast tre veckor innan tävlingsdagen.
Då ska även anmälningsavgiften finnas via sbktavling.se eller på klubbens konto.

Bankgiro: 5853-3803.

För att få tillbaka avgiften vid giltigt förhinder måste du själv skicka ditt kontonummer till klubben.

Har du frågor om klubbens tävlingar kan du kontakta ansvarig i tävlingssektorn:
Birgitta Persson, 0382–230 78, gitta.persson@gmail.com

 

Tävlingslicens för oregistrerade hundar
Oregistrerade hundar kan vara med och tävla i lydnad, agility, freestyle samt göra viltspår-, gryt-, vallhunds-, och tjänstehundsprov. Från 1 januari 2008 krävs dock tävlingslicens. För att licens ska
utfärdas krävs att hunden är ID-märkt och ägarregistrerad hos Svenska Kennelklubben, SKK.

Ägarregistrering kostar 65 kronor och tävlingslicens 450 kronor.

Ansökan kan göras via internet: www.skk.se, under webbtjänst, tävlingslicens. Det går också att kontakta
SKK:s medlemsavdelning, men då tar det längre tid innan licensen utfärdas och licensnumret krävs vid
tävlingsanmälan. SKK registrerar nu även tävlingsresultaten för oregistrerade hundar.