Ansvarig instruktör måndagsträning hösten 2018

Ansvarig instruktör håller i platsliggningen, tandvisning med mera. Instruktren bör vara på plats kl 18. Du kan också
be att få hjälp med specifika problem i träningen. Alla hjälper till så gott de kan!

            Glöm inte ta fram rallylydnadsvagnen