Rallylydnadstävling N, F, A, M 12 december 2015 läs här

Lydnadstävling klass 1-Elit 6 december 2015 läs här 

Brukstävling Spår Elit  17 maj 2015 läs här

Lydnadstävling klass 1 - Elit 26 juni 2015 läs här

Söktävlingen Lägre - Elit augusti 2015 läs här