MH, Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. För att hunden ska få vara med på brukstävlingar efter 18 månaders ålder eller genomföra
tjänstehundsutbildning måste MH ha genomförts. Hundar av brukshundras som ska användas i avel
måste också ha genomfört MH (känd mental status) för att kunna registrera avkomman.

Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till.

MH ger en beskrivning i en intensitetsskala av hundens beteende och agerande mot människor i olika
situationer. Bland annat beskrivs hur hunden reagerar vid kontakt och i samarbete med en främmande
människa, testledaren. Känslighet för ljud och överraskning testas också. Beskrivningen avslutas med
lek och skottprov. 

 

Hunden ska ha fyllt ett år och vara registrerad i SKK.

Kostnad: 600 kronor per hund.
Kontakta ansvarig i Rasutvecklingskommittén:

Marie-Anne Johansson, telefon: 070–687 68 16,  e-post: krosaskogen@live.se