Protokoll från styrelsemöten. Justerade protokoll finns arkiverade i klubbstugan.

Svenska Brukshundklubben

Sävsjö BK

Sävsjö Brukshundsklubb

Protokoll Styrelsemöte 16 september 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anders       Nilsson, Mikael Persson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anders Nilsson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Reklam om boken ”Mot startklass” har kommit. Postern hängs upp på anslagstavlan

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 169.643,60 kr

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Kurserna rullar på. Det fattas några kursavgifter, men Gun skickar ut påminnelser. Susanne Karlsson har meddelat att hon är villig att hålla i en Rallylydnadskurs, om intresse finns.

 

Tävling:

Linda ska boka in tider i Atomhallen för höst/vinter. Det blir två söndagar och några vardagskvällar.

KM går av stapeln 21/9. Hittills är 8 ekipage anmälda. Klubben kommer att bjuda på korv med bröd.

          Rallylydnad:  

          Det blir ingen Rallylydnadstävling i år. Vi får se hur det ser ut till våren.

          Agility:          

          ---------------

          Servering:     

           ----------------

 

           Anläggning:

Vi fick avslag på vår ansökan om bidrag till gräsklipparna.

Då vi måste åtgärda avloppsbrunnen, har vi kollat upp om vi ska ha sluten tank eller infiltration. Sluten tank rekommenderades av kunnigt folk. Vi beslutar att det blir en sluten tank. Kostnaden kommer bli ca 25 000. Linda skickar in ansökan till Myndighetsförvaltningen om bidrag.

Vi behöver jord för att jämna till gräsmattan vid stugan. Linda ringer kommunen och frågar om de har jord.

PR/Hemsida:

Vi planerar in ett specifikt möte om hemsidan 14/10 kl. 17.00

§6      Övriga frågor:

------------------

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 22/10 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Anders Nilsson

 

Sävsjö Brukshundsklubb

Protokoll Styrelsemöte 16 september 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anders       Nilsson, Mikael Persson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anders Nilsson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Reklam om boken ”Mot startklass” har kommit. Postern hängs upp på anslagstavlan

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 169.643,60 kr

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Kurserna rullar på. Det fattas några kursavgifter, men Gun skickar ut påminnelser. Susanne Karlsson har meddelat att hon är villig att hålla i en Rallylydnadskurs, om intresse finns.

 

Tävling:

Linda ska boka in tider i Atomhallen för höst/vinter. Det blir två söndagar och några vardagskvällar.

KM går av stapeln 21/9. Hittills är 8 ekipage anmälda. Klubben kommer att bjuda på korv med bröd.

          Rallylydnad:  

          Det blir ingen Rallylydnadstävling i år. Vi får se hur det ser ut till våren.

          Agility:          

          ---------------

          Servering:     

           ----------------

 

           Anläggning:

Vi fick avslag på vår ansökan om bidrag till gräsklipparna.

Då vi måste åtgärda avloppsbrunnen, har vi kollat upp om vi ska ha sluten tank eller infiltration. Sluten tank rekommenderades av kunnigt folk. Vi beslutar att det blir en sluten tank. Kostnaden kommer bli ca 25 000. Linda skickar in ansökan till Myndighetsförvaltningen om bidrag.

Vi behöver jord för att jämna till gräsmattan vid stugan. Linda ringer kommunen och frågar om de har jord.

PR/Hemsida:

Vi planerar in ett specifikt möte om hemsidan 14/10 kl. 17.00

§6      Övriga frågor:

------------------

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 22/10 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Anders Nilsson

 

 

Protokoll Styrelsemöte 13 augusti 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,      Anette Blomqvist, Vega Äng, Anders Nilsson, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Inga Elmersson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Inbjudan till grundmodul.

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  150.752,60 kr

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Till hösten är det 18 valpar anmälda till valpkurs. Det kommer bli två kurser. En på tisdagar, med start v.35, där Jeanette Berg är instruktör och Inga Elmersson är hjälptränare. Den andra kommer vara på onsdagar, med start v.34, och där är Linda Karlsson instruktör och Vega Äng hjälptränare.

V.34 beräknas även en Prova på-kurs starta, om det blir tillräckligt många anmälda. I nuläget är det 4 anmälda. Instruktörer kommer vara Fia Sjögren och Anette Blomqvist och startar i så fall v.34 och kommer ligga på torsdagar.

 

Tävling:

Söktävlingen 12/8 är avklarad. Det var 10 starter, 4 elit, 1 högre klass och 5 lägre klass.

Det beslutades att vi byter ut spårtävlingen på hösten till en söktävling. Birgitta har pratat med Erik och fått klartecken.

21/9 är det KM i lydnad

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------

          Servering:

          Gun beställer kakor till serveringen. Linda köper in bröd, ost och smör

Anläggning:

Vi måste gräva infiltration till avloppet. Jan tar kontakt med en fackman för kostnadsförslag. Vattnet i klubbhuset luktar illa. Detta ska kollas upp av fackman.

Det behövs mer matjord på planen för att jämna till den. Linda frågar kommunen om de har någon jord.

1 nyckel är utlånad till Inga Elmersson under valpkursen.

2/9 är stugan uthyrd till Taxklubben.

PR/Hemsida:

-----------------

§6      Övriga frågor:

Det beslutades att veterinärbesöket hos Sävsjö Veterinärklinik ska vara ett kurstillfälle i valpkursen. Nu är alltså veterinärbesöket inkluderat i de 8 tillfällena valpkursen träffas.

Vi började planera lite om en trivseldag i höst, som framförallt ska vända sig till kursdeltagare och nya medlemmar. Givetvis kommer alla medlemmar vara välkomna.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 16/9 kl. 17.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Inga Elmersson

 

Protokoll Styrelsemöte 16 april 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Anders Nilsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene    Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng, Anette Blomqvist

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Jan Levin blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om läger i Lessebo. Affisch finns på anslagstavlan.

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  162 115,38 kr.

Styrelsen beslutar att gräsklipparkostnaden bokförs på ett och samma år, 2018.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

De flesta kursavgifter har betalts. Det fattas ett fåtal-

Tävling:

Det är 15 anmälda till spårtävlingen 5 maj. Det kommer startas i Högre och Lägre klass.   Gilla ansvarar för köket

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------

          Servering:

          Anette B köper in lite knäckebröd samt glutenfria frallor och kakor  

Anläggning:

Mikael sköter grävningen till gräsklipparkabeln. Han funderar på att även dränera runt apellplanen samtidigt. Linda ringer Njudungs Energi och kollar upp vart ledningarna går. Det beslutades att stugsektorn fortsättningsvis håller i gräsklipparfrågan.      Anders N kommer hämta vår befintliga gräsklippare och köra den på service.                Det beslutades om städdag söndagen 29/4 kl 10.00. Linda fixar lite korv som vi grillar. Slamtömningen i år blev uppskjuten p.g.a för mycket snö. Den är nu uppskjuten till februari 2019

 

PR/Hemsida:

Styrelsen ska gå in på Hundpoolen.se och titta på olika förslag till ny hemsida.

§6      Övriga frågor:

Gun skriver en inventeringslista för GDPR. Styrelsen är ansvarig för att allt registreras inför GDPR, men Helens namn kommer stå som ansvarig. Vi måste lägga ut en länk på hemsidan gällande GDPR.

Grillen är trasig. Styrelsen beslutar att Gun köper in en ny.                                                                                    Johanna Schindler kommer gärna på ett medlemsmöte. Hon återkommer om när hon kan komma.                                                                                                                                  Gällande poängsystemet vi pratade om förra mötet, så beslutade vi om att ta upp det på nästa medlemsmöte

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 21/5 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Jan Levin

 

 

Protokoll Styrelsemöte 19 mars 2018

Närvarande:   Från styrelsen:   Anders Nilsson, Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene    Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng. Utöver styrelsen är även Marie-Anne Johansson närvarande.

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anders Nilsson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Det kommer ske slamtömning v.12 vid klubbhuset. Linda kontaktar företaget om framkomligheten till brunnen

      

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  142.229,38 kr.

Gun ska prata med Ann-Mari Fanger om hur vi ska göra med avskrivning av gräsklipparna.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Kursen Allmänlydnad är full med 11 st. deltagare. Instruktörer är Linda, Wille och Vega. Valpkursen är även den full med 11 st. deltagare. Instruktörer är Birgitta och Anette B. Till kursen Rallylydnad/Agility är det 3 anmälda och 1 intresseanmälan. Instruktörer är Marie-Anne och Rolf.

Allmänlydnadskursen skjuts upp en vecka p.g.a. vädret. Start torsdagen 29/3 istället.

Tävling:

          ----------------

          Rallylydnad:

          -----------------

          Agility:

          -----------------

          Servering:

          Anette B har köpt in kakor och kaffe.

Den som står på Måndagslistan ska koka kaffe och plock fram några kakor. Linda ser till att det finns frallor och ost.

 

Konstituerande styrelsemöte  2018-02-25

Närvarande:

 

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Jan Levin, Gun Svensson, Inga Elmersson, Helene Strömqvist

 

 

 

 

 

§1     Mötet öppnas

 

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

 

§2     Upprop och presentation av styrelsen

 

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

 

         Vice ordförande:  Anders Nilsson (2/2 år)

 

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (Fyllnad, 2/2 år)

 

         Kassör:                   Gun Svensson (1/2 år)

 

         Ledamot:                Anette Blomqvist (2/2år)

 

         Ledamot:                Inga Elmersson (1/2 år)

 

         Ledamot:                Jan Lewin (1/2 år)

 

         Suppleant:             Mikael Persson (1/2 år)

 

         Suppleant:             Vega Äng (2/2 år)

 

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

 

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

 

§3     Val av justerare

 

          Inga Elmersson tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

 

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

 

         Utbildning:             Linda Karlsson

 

         Hus:                         Anders Nilsson

 

         Tävling:                   Birgitta Persson

 

         Agility:                    Rolf Johansson

 

         Rallylydnad:          Susanne Karlsson

 

         Servering:              Styrelsen där Anette Blomqvist är inköpsansvarig

 

         Djurkyrkogården:   Ann-Sofie Sjögren

 

         Web:                        Vakant

 

 

 

§5   Val av distriktsombud

 

       Distriktsombud:   Linda Karlsson och Anders Nilsson

 

       Suppleanter:        Gun Svensson och Mikael Persson

 

§6   Val av firmatecknare

 

       Det beslutades att Linda Karlsson och Gun Svensson

 

       tecknar klubbens konton var för sig.

 

§7   Protokollförande

 

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

 

       protokollen till övriga styrelsen, revisorer samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

 

       inom två veckor efter gällande möte.

 

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

 

       SBK centralt

 

       Gun Svensson

 

§9   Övriga frågor

 

        Inköp kommer göras från Torebrings

 

        Linda fick inköpskort från Coop Konsum

 

        Anette fick bankkort från Swedbank

 

        Förslag togs upp att byta hemsideföretag från Studio S till Hundpoolen.se. Beslut om

 

        detta tas vid senare styrelsemöte.

 

        Klubben har köpt in aktivitetskortlekar. En för inomhusaktiviteter och en för

 

        Utomhusaktiviteter. Dessa kan användas vid kurser och liknande.

 

        Instruktörslista tas fram av Gun.

 

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

 

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

 

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

 

§11  Nästa styrelsemöte

 

         Måndagen 19/3 kl. 18.30  

 

§12  Mötet avslutas

 

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

______________________________                      ______________________________

 

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Inga Elmersson

 

 

 

       

 

         

 

Styrelsemöte  2018-01-15

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Susanne Karlsson, Annette Roos

§ 2. Till protokolljusterare valdes Anette Blomqvist och till mötesordförande och sekreterare valdes Linda Karlsson.

§ 3. Skrivelser/Post

* Studiefrämjandet inbjuder till en lydnadsträningshelg och Kontaktfältskurs agility och Linda K ansvarar så de läggs upp på klubbens FB sida.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot per den 31 december fanns det 207 272,83 kr.

* Gun S har upprättat ett budgetförslag och styrelsen gick igenom och godkände att lägga fram förslaget på årsmötet.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Flera anmälningar till vårens kurser har kommit in och det är mest valp och allmänlydnad som efterfrågas. Linda K kommer kalla till möte så kurserna till våren kan beslutas.

Tävling

* Birgitta P ansvarar för inköp av priser till årsmötet.

Rallylydnad

* Vi avvaktar till lite längre fram med att bestämma datum för rallylydnadstävling i atomhallen för att undvika att krocka med andra tävlingar.

Agility

Servering

* Anette Blomqvist har tackat ja till att ansvara för inköpen till serveringen och Susanne K kommer att överlämna sitt kort för inköp till Anette B.

Anläggningen

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

§ 6 Övriga frågor

* Linda K informerade om att atomhallen är hyrd 5 söndagar fr o m 21 jan. Priset är höjt till 40 kr/gång.

* Beslutades att Linda K Beställer smörgåstårta av Helen Madsen till årsmötet.

* Annette R har pratat med fysioterapeuten Joanna Schindler om att komma på medlemsmöte och ge oss en föreläsning i hundhälsa. Styrelsen ställer sig positiv till detta och Annette R håller i planeringen av detta.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte beslutas på årsmötet 25 februari.

§ 8. Linda K tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Linda Karlsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Anette Blomqvist

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 Styrelsemöte  2017-11-20

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Susanne Karlsson, Annette Roos

 § 2. Till protokolljusterare valdes Anette Blomqvist och till mötesordförande och sekreterare valdes Linda Karlsson.

 § 3. Skrivelser/Post

 * Studiefrämjandet inbjuder till en lydnadsträningshelg och Kontaktfältskurs agility och Linda K ansvarar så de läggs upp på klubbens FB sida.

§ 4.Ekonomisk rapport

 * Likviditeten är god och på kontot per den 31 december fanns det 207 272,83 kr.

 * Gun S har upprättat ett budgetförslag och styrelsen gick igenom och godkände att lägga fram förslaget på årsmötet.

 § 5. Rapport/sektorerna

 Utbildning

 * Flera anmälningar till vårens kurser har kommit in och det är mest valp och allmänlydnad som efterfrågas. Linda K kommer kalla till möte så kurserna till våren kan beslutas.

 Tävling

 * Birgitta P ansvarar för inköp av priser till årsmötet.

 Rallylydnad

 * Vi avvaktar till lite längre fram med att bestämma datum för rallylydnadstävling i atomhallen för att undvika att krocka med andra tävlingar.

 Agility

 Servering

 * Anette Blomqvist har tackat ja till att ansvara för inköpen till serveringen och Susanne K kommer att överlämna sitt kort för inköp till Anette B.

 Anläggningen

 PR/Hemsida

 Djurkyrkogården

 § 6 Övriga frågor

 * Linda K informerade om att atomhallen är hyrd 5 söndagar fr o m 21 jan. Priset är höjt till 40 kr/gång.

 * Beslutades att Linda K Beställer smörgåstårta av Helen Madsen till årsmötet.

 * Annette R har pratat med fysioterapeuten Joanna Schindler om att komma på medlemsmöte och ge oss en föreläsning i hundhälsa. Styrelsen ställer sig positiv till detta och Annette R håller i planeringen av detta.

 § 7. Nästa möte

 * Nästa styrelsemöte beslutas på årsmötet 25 februari.

 § 8. Linda K tackade för visat intresse och avslutade mötet.

  

 

Justeras

 

……………………………………………………………………………………

 

Ordförande Linda Karlsson

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Justerare Anette Blomqvist

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Styrelsemöte 20171023

 

 Närvarande

Linda Karlsson, Gun Svensson, Anette Roos, Susanne Karlsson, Vega Äng, Anette Blomqvist, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anette Blomqvist

§3 Skrivelser / Post

Medlemsavgiften höjs 2018 till 525 kr/år.

§4 Ekonomisk rapport

Vi ligger bra till på kontot just nu.

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 219 349,52 kr per den 20171022

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Kursdeltagarna var mycket nöjda med kursen och kursledarna.

Linda Karlson har gått kursen L1. En bra och intressant kurs.

 • Tävling

Uppdatering på Maria Karlssons Vandringspris kommer att ske och Birgitta P ombeds göra detta.

 • Rallylydnad
 • Agility
 • Rus
 • Servering

Det finns kakor i frysen att ta fram till servering.

 • Anläggning

Välkomnar Mikael Persson och Nicklas Thelander till anläggningssektorn.

Linda Karlsson kollar upp Dans Fritidsbod närmare om Gräsklipparen. Det finns utrymme upp till 50 000 kr. Offerten som vi har fått är på 48 500 kr.

De frysar som har krånglat är kollade. De fann inga fel.

Planen har fått 2 nya lampor.

 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

§6 Övriga frågor

 • Gun Svensson har kollat upp det mobila bredbandet till klubben. Det som verkar bäst är det på sticka och kontantkort från Telia.
 • Budgetförslag skall in till Gun S senast 1/12.

 

 

§7 Nästa möte

Medlemsmöteden 20171202 kl 15.00.

Medtag en Julklapp för 50 kr så blir det Julklappsleken.

Landgång, Glögg och kaka serveras efter mötet är avslutat. Anmäl senast 20171128.

Årsmöte Söndagen den 20180225 kl 15,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Anette Blomqvist

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

Styrelsemöte  2017-09-18

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos, Vega Äng, Anette Blomqvist.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette Roos och till mötesordförande valdes Anders Nilsson och sekreterare Linda Karlsson.

§ 3. Skrivelser/Post

* Information om uthyrning av inomhushallen i Värnamo har kommit och sätts upp på anslagstavlan. Även en inspirationsdag för instruktörer med Jan Gyllensten sätts även den upp.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det per den 18 september 220 517,72.

* Resultatet ser bra ut hittills och detta beror på ett större kursutbud under 2017.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Kurserna är i full igång och vi har 4 kurser i höst. Anders B Allmänlydnad med 7 deltagare, Birgitta P Valpkurs 10 deltagare, Vega Ä Valpkurs 9 deltagare och Marianne och Rolf Agility/Rally 3 deltagare.

* Valpkurserna har köpt in frallor till sina deltagare vilket blivit mycket uppskattat.

* Informationen på Sävsjö veterinärklinik för valpdeltagarna blir ons den 27 sept kl. 18.00.

Tävling

* Linda K bokar upp träning i Atomhallen inför vår lydnadstävling den 26/11. Återkommer med datum och tid.

* Birgitta P har skickat in vilka aktuella utbildade funktionärer vi har till distriktet.

Rallylydnad

Agility

Servering

Anläggningen

* Anbud måste tas in på robotgräsklippare, Anders N tar in från Dans i Vrigstad och Linda K tar in från Bengtssons i Korsberga.

* Vi behöver bli fler i stugsektorn, Linda K hör runt med medlemmarna om någon mer kan vara med i denna sektor.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Kyrkogården behöver klippas, datum kommer på sociala medier och hemsidan.

§ 6 Övriga frågor

* Ansvarig för måndagsträningarna bör vara på plats kl 18.00.

* Gun S har tagit in priser på olika bredband till klubben, och styrelsen kom fram till

att Tele 2 var det som passade bäst. 10GB kostnad/månad 149 kr, kostnad för stickan tillkommer men då kan vi säga upp abonnemanget när vi vill. Innan vi bestämmer oss ska Gun S även undersöka möjligheten till kontantkort på Telia.

* Totalt 10 anmälda till föreläsningen av Jenny Wibäck, vi samåker från Sävsjö.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte blir måndagen 23 oktober kl. 19.00

§ 8. Anders N tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Annette Roos

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

 

Sävsjö Brukshundsklubb 20170626

 Närvarande

Linda Karlsson, Anders Nilsson, Gun Svensson, Anette Roos, Susanne Karlsson, Anette Blomqvist Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anette Roos

§3 Skrivelser / Post

Anslag om fördjupad raskunskap sätt upp på anslagstavlan på klubben. Den är den 9-10 September.

§4 Ekonomisk rapport

Gun Svensson har löst in alla gamla pengar.

På kontot tillsammans med kontanter fanns det 195 258,03 kr per den 20170625

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning

Höra efter om det finns intresserade instruktörer till kurserna i höst.

Diskussion om att kurserna ska vara på 6 ggr i stället för som nu 8 ggr.

 • Tävling

Figuranter efterlyses till söktävlingen

 • Rallylydnad

Det ska upp en skylt som upplyser om att rallylydnadsskyltarna ska plockas in/torkas av efter användandet. Gun Svensson kollar upp det.

 • Agility
 • Servering

I Augusti kommer det att ses över vad som behöver köpas in till kafeterian.

 • Anläggning
 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

Sävsjö Veterinärklinik tar inte hand om de avlivade djuren längre utan vi måste hämta dem samma dag nu. Vi diskuterade olika förslag och beslutade att Annette Roos tar upp det med Veterinärkliniken om de kan informera djurägarna att de måste köra djuret till våran klubb och att vi tar emot det där.

§6 Övriga frågor

Diskussion om att man vill göra något för alla som ställer upp och jobbar för klubben.

Lägga ut på FB om idéer för att uppmuntra funktionärerna.

Det blir städ av klubbstugan den 7/9 och den 25/10.

Räcket på framsidan/ingången bör fixas. Anette Blomqvist kollar upp det.

 

 

§7 Nästa möte

Styrelsemöte Måndagen den 7/8 kl 19,00

Medlemsmöte Måndagen den 14/8 kl 19,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

 

 

Justerare

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anette Roos

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

Styrelsemöte  2017-05-22

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anders Nilsson, Annette Roos, Vega Äng, Susanne Karlsson.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Vega Ä och till mötesordförande valdes Anders Nilsson och sekreterare Linda K.

§ 3. Skrivelser/Post

* Inbjudan har kommit om läger i Kalmar över sommaren och den information sätter Linda K upp på anslagstavlan.

§ 4.Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det per den 21 maj 199 225,68.

* Gun S tog upp frågan vad vi gör med gamla pengar som går ut sista juni. Beslut togs av styrelsens att om möjligt växlar Annette Roos in småpengar på Handelsbanken och för över pengarna till klubben och Gun S växlar in sedlarna på Ica och för över dem till klubbens konto.

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Anders Bahls drar igång en FB grupp där vårens allmänlydnads kursdeltagare kan mötas och bestämma träningstider tillsammans.

Tävling

* 16 st anmälda till vår kvällslydnadstävling den 1 juni, vi ställde in klass 3 då det endast var 1 deltagare anmäld.

* Tävlingarna för år 2018 är inskickade till distriktet.

Rallylydnad

* Hittills 66 anmälda till vår rallylydnadstävling den 6 juni, kan bli fler då den fortfarande är öppen.

* Susanne hittade inga svenska flaggor till priser på rallyn utan köpte doftljus istället, styrelsens beslutade med ett ja att det var ok.

* Styrelsen tog också beslut att Susanne ordnar pris till ”domarens pris” ett per klass.

Agility

Servering

* Gun S köper in hamburgare och korv till både lydnads och rallylydnadstävlingen.

Anläggningen

* Ny gräsklippare diskuterades återigen och Anders N fick i uppdrag och utvärdera vad en robotgräsklippare kostar.

PR/Hemsida

Djurkyrkogården

* Ann Sofie S vill köpa in en ny soffa till djurkyrkogården och styrelsens beslutade med ett ja att hon får göra det.

* Slåtter av gräs bestämdes till den 13 juni från kl 16.00.

§ 6 Övriga frågor

* Gun S har fått mail från lurendrejare att hon skall betala ca 3000 euro från klubbens konto, men detta är nu polisanmält och inga pengar har betalts ut.

* Gun S meddelade att även Susanne K är godkänd som tävlingssekreterare i lydnad.

§ 7. Nästa möte

* Nästa styrelsemöte blir måndagen 26 juni kl. 19.00

§ 8. Anders N tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Justeras

……………………………………………………………………………………

Ordförande Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………

Justerare Vega Äng

 

……………………………………………………………………………………

Sekreterare Linda Karlsson

 

Styrelsemöte

Sävsjö Brukshundsklubb 20170109

Närvarande

Linda Karlsson, Anders Nilsson, Gun Svensson, Anette Roos, Marie Sandqvist

§1 Mötet öppnas

Ordföraren Linda Karlsson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Anders Nilsson

§3 Skrivelser / Post

 

§4 Ekonomisk rapport

Instruktörerna får de nya reglerna betalda.

Budgeten gicks igenom och beslut om den tas sen på Årsmötet.

§5 Rapport / Sektorer

 • Utbildning
 • Tävling

De nya tävlingsreglerna för instruktörerna finns att hämta hos Gun Svensson.

 • Rallylydnad
 • Agility
 • Rus
 • Servering
 • Anläggning

Offert på den nya gräsklipparen har kommit in. Återkommer om beslut senare.

 • PR / Hemsida
 • Djurkyrkogård

§6 Övriga frågor

 • Atomhallen kommer att bokas upp vid 4 tillfällen som kommer ligga på torsdagar. Med början från v 3-6. Det kommer att kosta 50 kr/person.
 • Beslutade att Linda Karlsson och Birgitta Pettersson köper in materialet som behövs inför tävlingarna detta året.
 • Höra med de nuvarande sektor ansvariga om de vill vara kvar. Linda kollar upp detta.

§7 Nästa möte

Årsmöte den 19/2-17 kl 15,00

§8 Mötet avslutas

Linda Karlsson tackar för ett visat intresse och avslutar mötet.

 

Justerare

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordföraren Linda Karlsson

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Justerare Anders Nilsson

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sekreterare Marie Sandqvist

 

 

 

 

Styrelsemöte/Medlemsmöte 2016-12-04

 § 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Annette Roos, Linda Karlsson, Anders Nilsson,Susanne Karlsson utöver styrelsen var det 6 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Linda Karlsson och som ordförande valdes Anders Nilsson.

§ 3. Till justerare för mötet valdes Anette Blomkvist och Annette Roos.

§ 4. Dagordningen godkändes

§ 5. Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot tillsammans med kontanter fanns det 211 820,72 kr per den 3/12.

* Det är svårt för Klubben att bli av med kontanter, Gun S har förslag om att anmäla oss till Lomis då kan man skicka in kontanter för en kostnad på 89 kr. Gun S fortsätter att undersöka detta.

§ 6. Information från sektorerna

Utbildning

* Linda K har gjort en sammanställning av höstens kurser och alla ledare fick höga betyg. Önskemål fanns om att få gå på staden med valparna, även fler kurstillfällen önskades. Vi tar till oss detta i utbildningssektorn.

* Diskuterades återigen om att vara med på Sävsjöappen för att nå ut till fler med våra kurser, Linda K kontaktar dem igen för checka av kostnaden.<