Styrelse 2018

Klicka på bilden för att se den i  större format.

Ordförande

Linda Karlsson

0382–410 65
076–838 53 73
lhkarlsson@hotmail.se

Vice ordf.

Anders Nilsson

070-513 06 58
anders.cilla@telia.com

 

 

Kassör

Gun Svensson

070–636 42 40
gunm.gs@gmail.com

Sekreterare

Helene Strömqvist

0735-136 911

stromqvisthelene@gmail.com

 

Ledamot

Anette Blomkvist

0733-303532

Blomkvist_a@hotmail.com

 

 

Ledamot

Inga Elmersson

076-33 88 677

inga-elmersson@hotmail.com

Ledamot

Jan Lewin

070-625 74 22

syrene61@hotmail.com

 

Suppleant

Vega Äng

070-327 48 91
vega_eng@live.se

Suppleant

Mikael Persson

070-951 87 38

loneslatt@hotmail.com

Revisorer

Ann-Mari Fanger 070-326 09 72 ann-mari.fanger@telia.com
Bernt-Olof Carlsson 076-835 20 88